ichelle-van-de-velde-vermist

Live Blog: zaak Ichelle van de Velde

Op 8 november doen wij live verslag van de rechtszaak rondom de moord op Ichelle van de Velde. Blijf de pagina verversen voor de laatste updates.

-De zaak wordt via een livestream uitgezonden. Op het laatste moment kwamen er gisteren nog vele aanmeldigen binnen. Ruim 200 mensen zullen de zaak via een live verbinding volgen.

-Familie en vrienden van Ichelle zijn de zaal binnen gelopen.

-Rechter gaat in op de inhoud van het dossier, vanaf het moment dat er geen contact meer gekregen kon worden met Ichelle

-Er werden nog wel smsjes verstuurd vanaf de telefoon van Ichelle, maar die lijken te zijn verzonden door verdachte Sandra H.

-Er waren spanningen tussen H., Ichelle en de ex-partner van H. vanwege een driehoeksverhouding. Ook is er een grote ruzie geweest tussen Sandra H. en Ichelle.

-Zoon van H., (toen13-jaar) moest helpen sjouwen met vuilniszakken waarin lichaamsdelen van Ichelle bleken te zitten. Hij wist dat op dat moment niet maar bemerkte wel een enorme stank


-De partner van H. gaf aan verliefd te zijn geworden op Ichelle en met haar verder te willen en niet met H

-Rechter wil weten of Ichelle bij H. in de winkel was toen haar telefoon geen internetverbinding meer had, op 14 december 2020. ‘Zou kunnen’, reageert H. Er zijn meerdere foto’s en een filmpje gemaakt van ichelle om 12.42. Ichelle is op dat moment nog in leven

-De politie vindt een van de fotos erg vreemd, het gaat om een foto waar ichelle en tafelkleed om zich heen heeft.

-Rechter dringt nog een keer aan. H.: ‘we waren een sigaretje aan het roken’. Rechter helpt: en toen? Toen wilde Ichelle weggaan..?
H. geeft aan dat er een discussie is ontstaan en dat ze een duw kreeg, daarna zou H. tegen de koelkast zijn gevallen.

-H. duwt vervolgens terug en geeft aan dat Ichelle tegen de verwarming viel. Ze vervolgt: ‘ze zakte tussen de kast en de verwarming, ik heb haar omgedraaid, ze was bewusteloos, ze ademde bijna niet meer.’

-Rechter: ‘Dan denk ik: 112 bellen’. H.: dat kon ik niet, alles werd zwart voor mijn ogen, ik raakte in paniek’. Rechter: ‘en toen?’ H.: ‘toen heb ik heel zachtjes haar keel dichtgeknepen’.

-Rechter haalt een getuige aan die die dag in de winkel is geweest. H. ontkent dat. Toch weet deze getuige erg veel over H. te vertellen.

-H zou tegen deze getuige gezegd hebben een tijdje naar de gevangenis te moeten omdat ze waarschijnlijk iemand vermoord had. Getuige hoort gekreun vanachter een gordijn.

-volgens getuige ging H. kort kijken achter het gordijn en kwam terug met de mededeling dat alles in orde was. H. ontkent stellig dat deze getuige in de winkel was.

-Rechter: ‘U heeft daarna de hele avond berichten verstuurd naar uw man vanaf de telefoon van Ichelle waarin u doet alsof zij de relatie met hem verbreekt’

-De rechter wil weten waarom H. de politie niet heeft gebeld. H geeft aan in paniek te zijn. Rechter: ‘Paniek is een kortdurende toestand’

-er wordt nu een filmpje vertoont van het verhoor bij de rechter-commissaris

-De zitting wordt nu voor 20 minuten geschorst.

-De zitting wordt hervat, de andere rechters stellen nu ook vragen aan H. h. lijkt en stuk spraakzamer dan voorheen.

-Het gesprek gaat over de periode voor de dood van Ichelle, H. geeft aan dat Ichelle het wilde houden bij een eenmalig trio. H. zegt ook dat haar ex man haar naar Ichelle heeft toegestuurd om ervoor te zorgen dat de driehoeksverhouding zou blijven bestaan.

-H. had zich naar eiegen zeggen neergelegd bij het feit dat haar ex man en Ichelle een relatie kregen, de rechter wil nog steeds wel weten waarom H. zo graag in Ichelles telefoon wilde kijken

-Ichelle en H. appte dagelijks met elkaar maar volgens de rechter is er sinds 8 december ineens geen app contact meer. H geeft aan dat ze elkaar dan in het echt zagen. Rechter: maar u zag elkaar toch voor die tijd ook zowel in de winkel als op whatsapp’

-Volgens H. keek zowel Felix als Ichelle ook met regelmaat in haar telefoon. ‘Daarom kon ik niet meer met Ichelle appen’. Rechter: u had toch ook kunnen appen en de berichten daarna verwijderen?

-Rechter: ik vind het echt opvallend dat u na 8 december helemaal stopt met appen met Ichelle. Ik snap dat niet. Want ze heeft ook tegen een vriendin gezegd dat ze het heel moeilijk had met het feit dat u niks meer liet horen.

-Rechter: u heeft Ichelle op 13 december op uw telefoon opgeslagen onder de naam ‘trut’. Waarom? H zegt dat zij dit niet gedaan heeft en wijst de vinger naar iemand anders (zonder specifiek te zijn)

-De rechter stelt indringende vragen aan H., die duidelijk onrustig wordt.

-Rechter vindt het vreemd dat H.: wel zeker zegt te weten dat ze de keel van Ichelle zachtjes dichtkneep, maar anderzijds heeft verklaard dat haar hand zo verkrampt was dat ze die niet meer los kreeg’.

H. zegt een voorbeeld te zullen geven van die ‘verstijving’. ‘Ik zat een keer op de bank met mijn drie kinderen, toen mijn ex de jongste sloeg. Toen wilde ik hem ook duwen, maar ik verstijfde’.
Rechter: ‘Maar u zou toch nooit iemand duwen mevrouw H.?’

-H. was wel benieuwd naar seks met een vrouw. Ze zou aan Ichelle hebben voorgesteld of Felix dan zou mogen meedoen. OvJ: maar was dat eigenlijk wel de bedoeling? ‘Maar toen u terugkwam van het toilet hadden zij geslachtsgemeenschap, wat deed dat met u?’

-ovj: U heeft tijdens het politieonderzoek steeds ontkend en gewezen naar felix, welke bedoeling had u daarmee? H. heeft hierop geen antwoord

ovj (nogmaals): maar waarom beschuldigd u uw man van een levensdelict? H: geen idee, ik heb daarop echt geen antwoord

ovj: maar wat was dan de rede dat u dacht nu moet ik echt eerlijk gaan zijn? Had dat misschien te maken met het feit dat u het dossier heeft gelezen? H: nee

-H wordt emotioneel nu het over haar relatie met Felix gaat, ze noemt allerlei mishandelingen zoals et uitdrukken van sigaretten op haar lijf. ze zegt dat ze Ichelle wilde verhoeden voor een relatie zoals de hare

-vJ: wat maakte nu dat Ichelle in de keuken zo boos werd dat ze u een duw heeft gegeven, u was al uren op Ichelle aan het inpraten dat ze moest oppassen met Felix.’H.: ‘geen idee’. OvJ: iets moet haar getriggerd hebben.

-OvJ; heeft u iets gezegd waardoor ze nog bozer werd dan ze al was? Want er was wel aanleiding voor u om haar een duw te geven, maar wat was de aanleiding voor haar om u te duwen? H.: ze zal ook veel aan haar hoofd hebben gehad’.

-Voorzitter (rechter) neemt weer het woord. Het gaat nu over de periode ná 15 december, de dag dat Ichelle werd omgebracht. Ichelle heeft eerst een aantal dagen in de ruimte achter de winkel gelegen. Eerst in de keuken, later in een pashokje.

Rechter: u heeft met familieden van Ichelle gepraat in uw winkel, terwijl zij een paar meter verderop dood lag. Kunt u daar eens op reageren? H.; na een stilte: als ik Ichelle’s plaats kon innemen, zou ik het doen.

Rechter: er zijn twee jongetjes (onder wie de zoon van H) die hebben geholpen de dozen met lichaamsdelen van Ichelle in de auto te zetten.

Rechter: u heeft gezegd dat er veel dingen zijn die nog niet tit het besef zijn gekomen, over welke digen heeft u het dan? H blijft stil en geeft geen antwoord

H: dit was niet met voorbedachte rade

Rechter: U heeft wel eens gezegd dat u een spiritueel persoon bent klopt dat? H. Knikt. rechter wil weten of H anders naar de wereld kijkt als spiritueel persoon

Rechter: ik zie u lijden, ik zie dat u pijn heeft

Rechter: u heeft al zoveel stappen gezet, hoe kan het zwaarder worden als u alles bekent

zowel de moeder van ichelle als de broer van ichelle hebben de zaal verlaten

H: dit had nooit mogen gebeuren, maar ik vind dat mijn ex partner er ook tussen zit. De rechter wil graag weten wat ze bedoelt

H. geeft aan dat ze iemand is die altijd andere op de eerste plaats staat maar dat het een emmer is die op een gegeven moment over loopt (doelende op haar relatie met Felix)

De moeder van ichelle heeft weer plaatsgenomen in de zaal

-De schadeclaims worden gevorderd door de letseladvocaat

Ouders en broer van Ichelle vragen ieder 50.000 euro schokschade. Daarnaast nog 17.500 euro affectieschade en nog kosten voor een herdenkingsjuweel

-De broer van Ichelle maakt gebruik van zijn spreekrecht

Jeffrey: ‘ iedereen zocht mee, zelfs jij Sandra’

‘Keer op keer zorgde jij ervoor dat de grond onder mijn voeten vandaan zakte. Ik zag met mijn eigen ogen hoe je mijn zus als een stuk vuil had gedumpt in het kanaal. Ik heb geleefd op hoop en adrenaline’.
Negen maanden niet kunnen werken, ik was een wrak. Financiële problemen. Ik hoop dat je een beetje beseft wat je hebt aangericht. Je hebt niet alleen Ichelle’s leven beëindigd, maar nog zoveel meer levens kapot gemaakt’.

Het is nu de beurt aan de vader van Ichelle

-Alleen ichelle weet hoe het echt geaan is. Maar zij kan niet meer spreken. Zij kan niet vragen om minder straf omdat haar leven zo zwaar is.

‘Onze levens zijn zwart, grijs en kleurloos. We blijven achter, ons afvragend wat Ichelle van dingen zou vinden. Muziek klinkt anders nu’.

‘Ik maak aan jou geen woorden meer vuil. Je staat al veel te lang in de schijnwerpers. Je mag in de gevangenis gaan nadenken over wat je al die mensen hebt aangedaan’.

-Ook moeder Miranda heeft het woord:
“wat ben ik dankbaar sandra dat Ichelle mij het hele verhaal durfde toe te vertrouwen. Want dat is de rede dat jij hier nu zit”
Al snel hebben we contact met je gezocht. Waar is ichelle? Sandra ik wist vanaf dag 1 dat we het bij jou moesten zoeken.

Dan deel je de oproep van Ichelles vermissing op facebook, zonder schroom of schuldgevoel, want jij wist dat ze nooit meer thuis zou komen.

Na een uur kom je buiten met je dochter jullie hadden tassen en dozen bij. Sandra, stond jij express met delen van Ichelle voor mijn neus?

En Sandra, weet je wat dan zo bizar is? Dat je als moeder ineens blij bent omdat je kind gevonden is, al is ze dan dood. want dan word je van die gruwelijke onzekerheid verlost.

Dan ben je bijna dankbaar dat je alle delen van Ichelle op dezelfde plaats hebt gedumpt
Dan wil je als moeder afscheid nemen van je kind, haar gezichtje aanraken, haar over haar haren strijken. Sandra ook dat heb je me ontnomen. Slechts met heel veel medewerking van FO en begrafenisondernemers mocht ik haar arm nog zien. Die was speciaal voor mij gereconstrueerd.
‘Voor mij is geen sprake van een ongeluk, je was al iets van plan. Waarom wilde je anders de pincode van haar telefoon hebben. Dit is psychopatisch gedrag. En kom niet aan met spijtbetuigingen’.

Korte schorsing van de zaak

De zitting is hervat, er komen twee deskundigen aan het woord over de persoonlijke omstandigheden va Sandra H.

Rechter vraagt aan H. of zij zich herkent in de rapporten die over haar geschreven zijn. H. antwoordt hierop ” misschien”

Volgens de deskundige is er bij H. sprake van een persoonlijkheidsstoornis, daarmee zou deels kunnen worden verklaard hoe H tot haar daad is gekomen. De deskundige hebben het over het wegwerken van het lichaam van Ichelle ” als iets niet meer zichtbaar is, dan is het er niet meer” H.: ” ik noem dat automatische piloot”

Onderzoekers vinden een tbs-maatregel niet nodig vanwege het lage risico op herhaling. ‘Men vindt wel dat u hulp nodig heeft, vindt u dat ook? H. knikt. ‘Ik heb veel meegemaakt en wil datgene wat gebeurd is een plaats geven’.

Op de vraag of H nog iets wil toevoegen blijft het erg lang stil en komt er na lang wachten een ” ik heb heel veel spijt”

Er is wel iets maar dat wil H. niet op zitting zeggen: ” de mensen die hetw eten die weten het”

Aan het woord nu twee deskundige/psychologen

Ovj betwijfelt of het verhaal wat sandra H. schetst de waarheid is en legt deze twijfel voor aan de psychologen. De deskundigen gaan niet over waarheidsvinding zeggen ze

Deskundige: de stoornis in H.’s persoonlijkheid is al heel vroeg ontstaan, dat zet je niet zomaar even aan en uit. Maar om vast te stellen op welke manier dat dan heeft doorgewerkt, is heel lastig vast te stellen.
OvJ; maar het zou dus kunnen dat dit geen rol heeft gespeeld in wat mevrouw heeft gedaan? Deskundige: dat zou in theorie kunnen ja.
Volgens OvJ duidt het gedrag van H. niet op besluiteloosheid of paniek. ‘Hoe verklaart u dat?’, vraagt hij de deskundigen. Dat blijkt lastig. ‘We kunnen niet elk gedrag vanuit haar stoornis verklaren’.

-Volgens de deskundigen is een jarenlange behandeling nodig. ‘Ik denk niet dat je het met twee jaar redt’.

De grootste risciofactor bij H. is het krijgen van een relatie, aldus de deskundigen. Maar daar spelen weer allerlei andere zaken in mee, zoals stressvolle situaties. Maar: ‘Er is heel veel nodig wil de agressie naar buiten komen’.

De rechtbank probeert vooral helder te krijgen bij de deskundigen hoe groot de kans op herhaling is. In dit geval blijft veel hangen bij ‘het zou kunnen’.
De advocaat van H. wil weten of de aanvankelijke ontkenning van zijn cliënt en het wegmaken van het lichaam ook valt te verklaren vanuit haar persoonlijkheid. Ook dat vinden zij lastig te beantwoorden.

De zitting is geschorst tot morgen ochtend 10.00 Wij pakken de liveblog dan natuurlijk weer verder op.

Meer blogs

doelgroep bepaling tilburg

Doelgroep bepaling

Je hebt een prachtig product of dienst, maar aan wie verkoop je het eigenlijk? Weet jij wie je doelgroep echt is? Ik leg je graag

Read more >